Geef eens eerlijk toe. We zijn allemaal menselijk en stiekem toch wel heel erg gesteld op onze privacy. Natuurlijk spreken wij dat niet allemaal hardop uit, maar zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. Niemand vindt het fijn als er iemand virtueel over zijn schouder mee kijkt. We willen kunnen bestellen wat we willen, zonder dat iemand anders daarvan af weet. Wij van Fiesta Box zijn het daar helemaal 100% mee eens. Jullie privacy is heel erg belangrijk voor ons. Daarom zullen wij er ook alles aan doen jouw gegevens ook echt privé te houden.

Wij begrijpen dat je graag wil weten wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt, waar wij het voor gebruiken en hoe wij deze beschermen. Jouw persoonlijke gegevens zijn van jou en van niemand anders. Wij verkopen deze dan ook aan niemand. Punt uit. Nou begrijpen wij heel goed dat je ons niet zomaar op onze blauwe ogen kan geloven. Om jou gerust te stellen dat wij jouw persoonlijke informatie inderdaad niet doorverkopen of misbruiken hebben wij deze privacy verklaring zo duidelijk mogelijk geschreven.

Fiesta Box maakt onderdeel uit van That Computer Guy. Wij zijn dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Dat betekend dat deze privacy verklaring is geldig is voor That Computer Guy en alle bedrijven die daar onderdeel van uitmaken, zo ook Fiesta Box. Om het voor jullie niet al te ingewikkeld te maken benoemen wij in deze privacy verklaring verder alleen Fiesta Box. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@fiestabox.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2018.

Wie zijn wij?

Artikel 1

Fiesta Box is een eenmanszaak, gevestigd te (4463 KC) Goes aan Montgomerystraat 8. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63771799. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?

Artikel 2

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats of vestigingsplaats, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer en bankgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten zes maanden na afhandeling verwijderen.

Fiesta Box heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens bewaren tot jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, e-mail en eventueel bestelnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat jouw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account op onze website verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren jouw accountgegevens totdat jij jouw account bij ons verwijdert.

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Artikel 3

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens verwerken omdat iemand jou een cadeau aan wil bieden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

Artikel 4

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Fiesta Box om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in je persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@fiestabox.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Artikel 5

Fiesta Box zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst.

Slotbepalingen

Artikel 6

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar privacy@fiestabox.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.